องคมนตรี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาในพื้นที่จังหวัดยะลา พร้อมติดตามผลการดำเนินงานของโรงเรียน

923

        วันนี้ ( 23 พฤศจิกายน 2563 ) เวลา 10.30 น. ที่ โรงเรียนคุรุชนพัฒนา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา พลเอกเฉลิมชัย สิทธิสาท องคมนตรี ในฐานะกรรมการโครงการกองทุนการศึกษา เดินทางตรวจเยี่ยมโรงเรียน ในโครงการกองทุนการศึกษาในพื้นที่จังหวัดยะลา เพื่อพบปะ พูดคุย พร้อมติดตามผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียน โดยมี พลโท สิทธิพร มุสิกะสิน รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า พร้อมด้วย นายวรเชษฐ พรมโอภาษ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา, พลตรีอุทิศ อนันตนานนท์ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจยะลา นายธีรพงษ์ สำเร ผู้อำนวยการโรงเรียนคุรุชนพัฒนา บุคลากรทางการศึกษา คณะครู นักเรียน เจ้าหน้าที่ทหาร ตำรวจ และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับ

        ทั้งนี้โรงเรียนคุรุชนพัฒนา มีนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษาพระราชทาน จำนวน 2 ทุน ประกอบด้วย ทุนในหลวงรัชกาลที่ 9  ให้แก่ นางสาวอาดียา  แวนะไล ซึ่งกำลังศึกษาในระดับปริญญาตรี  ชั้นปีที่ 2 สาขาภาษามลายู มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 3.36 และทุนในหลวงรัชกาลที่ 10 ให้แก่ นางสาวนูซีลา  ยามา กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ จังหวัดยะลา ผลการเรียน เฉลี่ย 3.41

        จากนั้นเวลา 13.30 น. องคมนตรีและคณะ ได้เดินทางตู้ ไปยังโรงเรียนบ้านบาละ อำเภอกาบัง จังหวัดยะลา พบปะคณะครู นักเรียน พร้อมติดตามการดำเนินงานที่ผ่านมาของโรงเรียน

         พลเอกเฉลิมชัย สิทธิสาท องคมนตรี ในฐานะกรรมการโครงการกองทุนการศึกษา  ได้กล่าวพบปะ พูดคุย กับคณะครู ของโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการกองทุนการศึกษา  พร้อมชื่นชมคณะครู ที่มีความมุ่งมั่น ตั้งใจ และคอยดูแล อบรม สั่งสอนนักเรียนให้มีความรู้ ความสามารถ ตลอดจนสอนให้นักเรียนรู้จักเรียนรู้เกี่ยวกับการประกอบอาชีพต่างๆ นอกจากนี้ได้เน้นย้ำ การใช้ภาษาไทยกลางของนักเรียน พร้อมให้คณะครูได้ฝึกฝนและรณรงค์ให้นักเรียนใช้ภาษาไทยในการสื่อสารแทนภาษาท้องถิ่น เพื่อพัฒนาและยกระดับการศึกษาของพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้ดียิ่งขึ้น

ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า