“ทหารพราน 44” ร่วมกับ พี่น้องประชาชนชาวไทยพุทธในพื้นที่ ช่วยกันพัฒนา และปรับปรุงภูมิทัศน์สถานที่สำคัญทางศาสนา

121

          ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์.2567 : หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 44 จัดกำลังพลของหน่วย ร่วมกับ พี่น้องประชาชนในพื้นที่ ตำบลทุ่งคล้า อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี ในการช่วยกันพัฒนา และปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณพื้นที่โดยรอบสถานที่สำคัญทางศาสนา เพื่อให้สถานที่ดังกล่าว มีความเป็นระเบียบ เรียบร้อย สะอาด น่ามอง และสะดวกในการรักษาความปลอดภัยพี่น้องประชาชน ก่อนถึงห้วงวันสำคัญทางศาสนา “วันมาฆบูชา” ซึ่งตรงกับวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2567

          ซึ่งในการดำเนินการดังกล่าว เพื่อเป็นการสานสัมพันธ์อันดีระหว่างพี่น้องประชาชน กับเจ้าหน้าที่ทางภาครัฐ อีกทั้งเพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับพี่น้องประชาชน ภายใต้คำกล่าวที่ว่า “ทหาร … เป็นที่พึ่งของพี่น้องประชาชน ในทุกโอกาส” ทางหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 44 ได้ดำเนินการ ณ สถานที่สำคัญทางศาสนา วัดทุ่งคล้า และวัดเตราะปลิง ตำบลทุ่งคล้า อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า