รอง มทภ.4 เป็นประธานเปิดงานประเพณีสมโภชแห่พระลุยไฟ ประจำปี 2567 ส่งเสริมอนุรักษ์ สืบทอดวัฒนธรรมประเพณีของชาวไทยเชื้อสายจีนจังหวัดยะลา

86

          วันนี้ (23 กุมภาพันธ์ 2567) เวลา 08.30 น.ณ ศาลเจ้าแม่กอเหนี่ยวยะลา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา พลตรี ไพศาล หนูสังข์ รองแม่ทัพภาคที่ 4 / รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า เป็นประธานพิธีเปิดงานประเพณีสมโภชแห่พระลุยไฟ ประจำปี 2567 พิธีปิด – เปิดประตูศาล อันเชิญองค์พระจำลองภายในศาลเจ้า ประทับบนเกี้ยวหามพระ ออกแห่รอบเมืองยะลา เพื่อให้พี่น้องประชาชนได้สักการะ ขอพร เพื่อความเป็นสิริมงคล โดยมี ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจยะลา ,ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดยะลา,ผู้ช่วยเลขาธิการ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้, นายกเทศมนตรีนครยะลา,ประธานมูลนิธิแม่กอเหนี่ยวยะลา,หัวหน้าส่วนราชการ ,คณะกรรมการมูลนิธิแม่กอเหนี่ยวยะลา และประชาชนร่วมงานจำนวนมาก

          บรรยากาศภายในงานปีนี้ พี่น้องประชาชนชาวไทยเชื้อสายจีนทั้งในพื้นที่จังหวัดยะลา และพื้นที่ใกล้เคียงเข้าร่วมงานคึกคักมากกว่าทุกปี โดย รองแม่ทัพภาคที่ 4 ได้อัญเชิญพระจำลองภายในศาลเจ้าประธานลงประทับเกี้ยว บรรดาศิษยานุศิษย์เจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยวแห่เกี้ยวองค์พระจำลอง 6 เกี้ยว ออกจากภายในศาลเจ้า ทั้งองค์ไต๋โจวซือ เจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว และองค์พระจำลองอื่น ๆ พร้อมทั้งมีการจุดประทัด เพื่อนำองค์พระออกแห่เล่นประทัดบริเวณหน้าศาลเจ้า ทั้งนี้ รองแม่ทัพภาคที่ 4 พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ได้ร่วมทำบุญ เพื่อสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ของมูลนิธิฯ ใช้ประโยชน์ด้านต่าง ๆ แก่พี่น้องประชาชนต่อไป

         สำหรับงานประเพณีสมโภชแห่พระลุยไฟจะจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี มูลนิธิแม่กอเหนี่ยวยะลา (ฉือเซียงตึ้ง) ได้เริ่มจัดปีแรกในปีพุทธศักราช 2495 จนถึงปัจจุบัน ในปี 2567 เพื่อส่งเสริมอนุรักษ์ สืบทอดวัฒนธรรมประเพณี และให้พี่น้องประชาชนชาวไทยเชื้อสายจีนได้กราบไหว้สักการะเป็นสิริมงคลต่อตนเองและครอบครัว เสริมสร้างจิตใจให้เข้มแข็ง มีขวัญกำลังใจในการดำเนินชีวิต ตลอดจนปัดเป่าสิ่งอัปมงคลออกจากบ้านเมือง และส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดยะลา โดยปีนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 21-25 กุมภาพันธ์ 2567 ภายหลังจากการเปิดศาลเจ้าอัญเชิญองค์พระจำลองทุกองค์ประทับเกี้ยวออกแห่รอบเมืองยะลาเสร็จสิ้นแล้ว จะมีพิธีลุยไฟ เพื่อให้สิ่งเลวร้ายไปกับเปลวไฟ ในเวลา 18.30 น. ณ ศาลเจ้าแม่กอเหนี่ยวยะลา

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า