ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์การฝึก (เป้าปืนกระดาษ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

67