เพิ่มความรู้และทักษะให้กับกำลังพล พร้อมดูแล ช่วยเหลือ ผู้ป่วยจิตเวช เมื่อมีเหตุการณ์

146

          เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมลานไพลิน โรงพยาบาลรือเสาะ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส พันเอก สิทธิชัย  บำรุงเขต ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 46 มอบหมายให้ กองร้อยในพื้นที่ อำเภอรือเสาะ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการในโครงการพัฒนาระบบบริการ การดูแล รักษา บำบัด และฟื้นฟูผู้ป่วยจิตเวชและยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2567 (ระยะที่ 1) พร้อมทั้งมีการสาธิตการใช้ไม้ง่ามในการเข้าระงับเหตุ ผู้ป่วยจิตเวชยาเสพติดที่ก่อความรุนแรง โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้น เพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะให้กับกำลังพลในการเข้าดูแล รักษา บำบัด และฟื้นฟูผู้ป่วยจิตเวชยาเสพติด เมื่อมีเหตุการณ์พร้อมให้การช่วยเหลืออย่างทันท่วงที

ทหารเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่46

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า