กรมทหารราบที่ 152 ร่วมกับ กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 152 รวมพลังแสดงความจงรักภักดี สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

157

          เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 1700 น. กำลังพลชาวค่ายสิรินธร กรมทหารราบที่ 152 และกองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 152 จัดกิจกรรม รวมพลังแสดงความจงรักภักดี สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยการจัดกำลังพลยืนแสดงเป็นรูปหัวใจ บริเวณหน้าป้ายชื่อ ค่ายสิรินธร เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี ซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย ณ ค่ายสิรินธร ตำบลเขาตูม อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี

กรมทหารราบที่152

กองพันทหารราบที่3กรมทหารราบที่152

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า