ร่วมบริจาคโลหิต ภายใต้โครงการ Plus 1 เพิ่มจำนวนครั้ง เพิ่มโลหิต เพิ่มชีวิต ปี 2 เพื่อเพิ่มปริมาณโลหิตให้กับผู้ป่วยในพื้นที่ จชต.

110

วันที่ 18 มกราคม 2567 เวลา 09.00 น. หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 49 นำโดย ร้อยโท กิตติ เกื้อเพชร ผู้บังคับกองร้อยทหารพรานที่ 4914 พร้อมด้วยกำลังพลชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือน ร่วมกับหน่วยงานราชการและประชาชนในพื้นที่ อำเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส ร่วมบริจาคโลหิต ประจำเดือนมกราคม 2567 ภายใต้ชื่อ โครงการ Plus 1 เพิ่มจำนวนครั้ง เพิ่มโลหิต เพิ่มชีวิต ปี 2 ( Plus One Blood Donation, More Blood More Lives) เพื่อจัดหาโลหิตให้แก่โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ และโรงพยาบาลสุไหงโก-ลก อีกทั้งเพื่อเพิ่มปริมาณโลหิตให้เพียงพอในการช่วยเหลือผู้ป่วย ผู้ได้รับผลกระทบและบาดเจ็บจากเหตุการณ์ความรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส

บริจาคโลหิต

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่49

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า