เจ้าหน้าที่ทหารยังคงเร่งฟื้นฟูบ้านเรือนที่เสียหาย จากสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ อ.ทุ่งยางแดง จ.ปัตตานี

120

วันที่ 18 มกราคม 2567 เวลา 10.00 น. กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 153 นำกำลังพลจิตอาสาพระราชทานพร้อมด้วยชุดช่างของหน่วย เข้าฟื้นฟูซ่อมแซมบ้านเรือนที่เสียหาย จากสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ อำเภอทุ่งยางแดง จังหวัดปัตตานี ซึ่งได้จัดชุดช่างของหน่วย ร่วมกับ ผู้บังคับกองร้อยทหารพรานที่ 4402, ชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือน กองร้อยทหารพรานที่ 4402, ชุดช่างกองร้อยทหารพรานที่ 4402 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 44 เข้าทำการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านเรือนของประชาชนที่ได้รับความเสียหายจากสถานการณ์อุกทกภัยในห้วงที่ผ่านมา โดยในห้วงวันที่ 18 มกราคม 2567 ได้ดำเนินการซ่อมแซมหลังคา ระบบปะปา และมอบเครื่องอุปโภคบริโภค ให้กับผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ หมู่ที่ 2 บ้านแลแวะ ตำบลตะโละแมะนา อำเภอทุ่งยางแดง จังหวัดปัตตานี จำนวน 1 หลังคาเรือน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตให้ประชาชนในพื้นที่ สามารถกลับมาใช้ชีวิตประจำวันอย่างปกติสุขโดยเร็วที่สุด

กองพันทหารราบที่1 กรมทหารราบที่153

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า