มทภ.4 รับมอบถุงยังชีพพร้อมน้ำดื่มสะอาดรวม 1 พันชุด เพื่อสร้างขวัญ กำลังใจ และบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ประสบภัย จชต.

74

          วันนี้ (16 มกราคม 2567) เวลา 10.00 น. ที่บริเวณศูนย์การค้าเซ็นทรัล หาดใหญ่ ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา พลโท ศานติ  ศกุนตนาค แม่ทัพภาคที่ 4 / ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 พร้อมด้วย พลตรี ปกรณ์  จันทรโชตะ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 42 รับมอบถุงยังชีพ พร้อมน้ำดื่มสะอาด จากผู้บริหารกลุ่มเซ็นทรัล นำโดย คุณ สมกมล  จิราธิวัฒน์ ผู้อำนวยการอาวุโส พร้อมผู้บริหาร กลุ่มเซ็นทรัลจำกัดและ คุณ สัณหจุฑา  จิราธิวัฒน์ ประธานมูลนิธิรักษ์ดินรักษ์น้ำ นำกำลังพลพร้อมพนักงานอาสากลุ่มเซ็นทรัลจังหวัดสงขลา ขนย้ายถุงยังชีพจำนวน 1,000 ชุด เพื่อนำไปช่วยเหลือ บรรเทาความเดือดร้อนและเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้กับพี่น้องผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ และ 4 อำเภอของจังหวัดสงขลา

         โดย พลโท ศานติ  ศกุนตนาค แม่ทัพภาคที่ 4 / ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ได้กล่าวขอบคุณหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน โดยเฉพาะกลุ่มเซ็นทรัลในครั้งนี้ ที่เล็งเห็นถึงความสำคัญในการให้ความช่วยเหลือ บรรเทาความเดือดร้อนพี่น้องผู้ประสบภัย พร้อมระบุว่าหน่วยทหารชุดช่างที่มีขีดความสามารถเข้าดำเนินการช่วยเหลือทั้งในส่วนของงานก่อสร้างทั่วไป, การก่อสร้างโครงสร้างหลังคา, เดินระบบไฟฟ้า-ประปา, ซ่อมรถยนต์ รถจักรยานยนต์ และซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าต่าง ๆ ประจำทั่วทุกพื้นที่ มีมากกว่า 80 ชุดช่าง และพร้อมบูรณาการร่วมกับจังหวัด ช่างท้องถิ่น จิตอาสา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ระดมเข้าดำเนินการซ่อมแซมบ้านเรือนที่เสียหายโดยเร็ว พร้อมแบ่งมอบภารกิจพื้นที่ปฏิบัติงาน กำหนดแผนปฏิบัติการ ระยะเวลาดำเนินการชัดเจน เพื่อให้ดำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้อย่างรวดเร็วและทั่วถึง

          ทั้งนี้ กองทัพภาคที่ 4 โดยกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า จะนำส่งถุงยังชีพพร้อมน้ำดื่มสะอาดที่ได้รับการสนับสนุนครั้งนี้ไปส่งมอบพร้อมเยี่ยมเยียนให้กำลังใจพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่ตำบลปะกาฮะรัง อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี และในพื้นที่ประสบอุทกภัยให้ทั่วถึงผ่านหน่วยเฉพาะกิจ ประกอบด้วย หน่วยเฉพาะกิจสงขลา , หน่วยเฉพาะกิจปัตตานี, หน่วยเฉพาะยะลา และหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส

          อย่างไรก็ตาม กองทัพบก โดย ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพภาคที่ 4 ได้กำชับผู้บังคับหน่วยกำกับดูแลและสนับสนุนกำลังพล พร้อมยุทโธปกรณ์ ให้สามารถปฏิบัติภารกิจบรรเทาภัยได้อย่างเรียบร้อย ปลอดภัย ให้มีการพักผ่อนเหมาะสม และมีการผลัดเปลี่ยนกำลังพลในพื้นที่ให้สามารถเข้าบรรเทาภัยแก่พี่น้องประชาชนต่อเนื่อง ตลอดจนได้จัดกำลังพลลงพื้นที่มอบถุงยังชีพ รวมทั้งจัดเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์จากศูนย์ประสานการแพทย์จังหวัดชายแดนภาคใต้ ลงพื้นที่ให้บริการตรวจสุขภาพแก่พี่น้องประชาชน ชุมชนต่าง ๆ ที่ได้รับผลกระทบ เพื่อตรวจสุขภาพ สุขอนามัย สภาพจิตใจ และความปลอดภัย เพื่อดูแลประชาชนอย่างเต็มกำลัง โดยใช้ทุกศักยภาพที่มีอย่างเต็มขีดความสามารถ พร้อมทั้งบูรณาการความร่วมมือกับส่วนราชการต่าง ๆ ในการช่วยเหลือประชาชนไปจนกว่าสถานการณ์จะกลับคืนสู่สภาวะปกติโดยเร็ว

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า