ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรนนิบัติบำรุงและซ่อมเปสี่ยนอะไหล่ยานพาหนะ งวดที่ ๑ (ต.ค.๖๖ – พ.ค.๖๗) ครั้ง ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

127