ทหารพรานเข้าซ่อมแซมบ้านให้กับผู้ประสบอุทกภัย เพื่อเป็นการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนอย่างต่อเนื่อง

80

         วันที่ 15 มกราคม 2567 ชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือน กองร้อยทหารพรานหน่วยขึ้นตรง หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 41 ดำเนินการเข้าซ่อมแซมบ้านพักอาศัย ให้กับผู้ประสบอุทกภัยในห้วงที่ผ่านมา เพื่อเป็นการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชน จำนวน 3 ครอบครัว ในพื้นที่ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา ประกอบด้วย ครอบครัวของ นายสาแมง ดอแม บ้านเลขที่ 329 หมู่ที่ 3 บ้านสะเตเซ็ง ตำบลบาลอ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา , ครอบครัวของ นางสาวรอบ๊ะ บะโหะวา บ้านเลขที่ 83/1 หมู่ที่ 7 บ้านฮูแตบาโงย ตำบลเกะรอ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา และครอบครัวของ นางสาวรอมือเลาะ สิมะยอ บ้านเลขที่ 10/1 หมู่ที่ 5 บ้าน สโต ตำบลอาซ่อง อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

           ทั้งนี้  เจ้าหน้าที่ทุกฝ่าย ทั้งทหาร ตำรวจ ฝ่ายปกครอง ภาคเอกชน และประชาชน เดินหน้าเข้าช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้กลับมาใช้ชีวิตอย่างปกติสุขได้โดยเร็วที่สุด

ทหารมีไว้ทำไม

ทหารเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่41

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า