ทหารพราน 45 ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย พร้อมพบปะพูดคุยให้กำลังใจฟื้นฟูสภาพจิตใจ ลดความเครียดหลังน้ำลด

141

          เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2566 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 45 โดยชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือน ร่วมกับผู้นำท้องที่/ท้องถิ่น และทุกภาคส่วนในพื้นที่ เข้าช่วยเหลือทำความสะอาดโรงเรียน บ้านเรือนประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำป่า ตัดต้นไม้ที่ล้มกีดขวางการจราจรอำนวยความสะดวก รับ-ส่ง ประชาชนเข้า-ออกในหมู่บ้านเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในการออกไปทำธุระประจำวัน

          พร้อมทั้งได้พบปะพูดคุยให้กำลังใจฟื้นฟูสภาพจิตใจ ลดความเครียดหลังน้ำลด และมอบอาหารปรุงสุกพร้อมรับประทาน ถุงยังชีพ สิ่งของอุปโภคบริโภค ข้าวสารอาหารแห้ง น้ำดื่ม ยาสามัญประจำบ้าน ให้กับผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วมในพื้นที่ เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้น ตลอดจนได้แนะนำวิธีการดูแลรักษาสุขภาพ ให้กับประชาชน ในพื้นที่ อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส

ทหารพร้อมช่วยเหลือประชาชนในทุกโอกาส

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่45

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า