ร่วมจัดงาน “วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567” เพื่อสร้างความสุข สร้างรอยยิ้มให้เด็ก ๆ ในพื้นที่ จ.ปัตตานี

432

           วันที่ 11 มกราคม 2567 เวลา 09.30 น. ที่ สำนักงานเทศบาลตำบลบ่อทอง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี พันเอก พรชัย นิ่มทัศนศิริ รองเสธนาธิการมณฑลทหารบกที่ 46 เป็นผู้แทนผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 46 ร่วมพิธีเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 ร่วมกับส่วนราชการภาครัฐ และเอกชน ซึ่งเทศบาลตำบลบ่อทอง ได้กำหนดจัดงานวันเด็กแห่งชาติขึ้น เพื่อให้ทุกภาคส่วนได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของเยาวชนในพื้นที่ โดยเฉพาะเยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เกี่ยวกับการดำเนินชีวิตให้สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข โดยมี นายสนั่น  สนธิเมือง รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานในพิธี

          นอกจากนี้ในการจัดกิจกรรมดังกล่าวยังทำให้เด็กได้ร่วมทำกิจกรรมนันทนาการต่าง ๆ ได้พัฒนาศักยภาพของตนเองทำให้เด็กมีความสนุกสนาน กล้าแสดงออก มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีส่วนร่วมในการเข้าสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีศักยภาพต่อไปในอนาคต ทั้งนี้ ทางหน่วยได้ให้การสนับสนุนของขวัญประเภทต่าง ๆ นำไปร่วมในกิจกรรมฯ เพื่อเป็นการสร้างรอยยิ้มให้กับเยาวชนในพื้นที่

มณฑลทหารบกที่46

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า