แม่ทัพภาคที่ 4 เยี่ยมให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์ และประชาชนในพื้นที่อำเภอสายบุรี และอำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี สร้างความรับรู้ สู่ความรัก สามัคคี สู้วิกฤติครั้งนี้ไปพร้อมกัน

296

        วันนี้ ( 22 สิงหาคม 2564 ) เวลา 09.30 น. พลโท เกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 เดินทางเยี่ยมให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขประจำโรงพยาบาลสนามสายบุรี (โรงพยาบาลสนามตะลุบัน) โรงเรียนเทศบาล 1 ตำบลตะลุบัน อำเภอสายบุรี และโรงพยาบาลสนามปะนาเระ ตำบลดอน อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี ตลอดจประชาชนที่เข้ารับการรักษาอาการติดเชื้อจากไวรัส covid-19 โดยได้พูดคุยถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส covid-19 ในพื้นที่ สอบถามปัญหาข้อขัดข้องของการดำเนินงาน ประชาสัมพันธ์สร้างความตระหนักรู้ในการปฏิบัติตนตามมาตรการการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส covid-19 และเชิญชวนฉีดวัคซีนสร้างภูมิคุ้มกันหมู่กับพี่น้องประชาชน ก่อนมอบอุปกรณ์ในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส covid-19 ให้กับบุคลากรทางการแพทย์เจ้าหน้าที่ และประชาชนเพื่อเป็นขวัญกำลังใจต่อไป โดยยอด วันที่ 21 สิงหาคม 2564 จังหวัดปัตตานี ณ เวลา 15.00 น มีผู้ป่วยรายใหม่ 110 ราย ผู้ป่วยยืนยันสะสม 13,981 หายป่วยแล้ว 10,234  ราย เสียชีวิต 4 ราย (รวมเสียชีวิต 196 ราย)

        โดยแม่ทัพภาคที่ 4 กล่าวว่า “ปัจจุบันพื้นที่จังหวัดปัตตานีมีผู้ป่วยยืนยันสะสมรายใหม่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้บุคลากรทางการแพทย์ต้องปฏิบัติงานอย่างหนัก โรงพยาบาลสนามได้ถูกจัดตั้งขึ้นเพื่อรองรับการรักษาเพิ่ม อาจทำให้อุปกรณ์หรือสิ่งต่างๆไม่เพียงพอต่อความต้องการ ในวันนี้ถือโอกาสมาเยี่ยมให้กำลังใจการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ รวมทั้งอยากมาสำรวจความต้องการต่างๆของโรงพยาบาลสนาม ซึ่งหากทางโรงพยาบาลสนามขาดเหลือสิ่งใด สามารถแจ้งที่หน่วยทหารได้ตลอด ทางกองทัพบกได้มีการเตรียมความพร้อมเพื่อสนับสนุน และเตรียมการรองรับความช่วยเหลืออย่างเต็มกำลัง ขอขอบคุณบุคลากรทางการแพทย์ทุกคนที่ได้เสียสละดูแลพี่น้องประชาชนในพื้นที่ ขอให้เจ้าหน้าที่ทุกคนได้รักษาสุขภาพตนเองอย่างดีที่สุด “

        นอกจากนี้ แม่ทัพภาคที่ 4 ยังได้พูดคุย ให้กำลังใจกับพี่น้องประชาชนที่เข้ารับการรักษาว่า “ขอให้ทุกคนได้มีกำลังใจในการสู้กับโรคร้ายครั้งนี้ ขอให้ทุกคนได้เชื่อมั่น มั่นใจในการทำงานบุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่ทุกคน จะเห็นได้ว่าวันนี้ทุกคนตั้งใจในการทำหน้าที่ดูแลผู้ป่วยอย่างดีที่สุด หลังจากนี้สิ่งที่เราจะทำได้นั่นก็คือ การช่วยกันประชาสัมพันธ์ สร้างความตระหนักรู้ถึงการปฏิบัติตนตามมาตรการป้องกัน covid-19 ให้กับประชาชนคนอื่นๆได้ปฏิบัติตาม เป็นตัวอย่างที่ดีให้กับผู้อื่น ทั้งการสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาในที่สาธารณะ การหมั่นล้างมือทำความสะอาด  และการเว้นระยะห่างอย่างเหมาะสม เป็นกำลังใจให้ผู้ป่วยทุกคนรักษาหายกลับบ้าน และสามารถใช้ชีวิตได้อย่างปกติสุขต่อไป เราจะผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปพร้อมกัน “

        จากนั้น ที่ ณ วัดมหิงษาราม ตำบลคอกกระบือ อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี แม่ทัพภาคที่ 4 ได้แวะพบปะ พูดคุยให้กำลังใจพี่น้องไทยพุทธในพื้นที่ ประชาสัมพันธ์สร้างความตระหนักรู้ถึงการปฏิบัติตนตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส covid-19 เชิญชวนฉีดวัคซีนสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ ตลอดจนชื่นชมความสามัคคีที่เกิดขึ้น ท่ามกลางวิกฤตการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส covid-19 ซึ่งจะได้เห็นภาพบรรยากาศของความร่วมมือร่วมใจ ช่วยเหลือกันในยามวิกฤติต่างๆอยู่เสมอ

ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า