กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า สั่งหน่วยดูแลสวัสดิการกำลังพล หากพบเอาเปรียบ ลงโทษขั้นเด็ดขาด

1279

          จากกรณีมีการโพสต์เผยแพร่ข้อมูลในสื่อโซเชียลมีเดีย เพจเฟสบุ๊คร่วมด้วยช่วยสามจังหวัดชายแดนใต้ ว่า มีหน่วยทหารระดับกองร้อยในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสมีการเบียดเบียนเงินค่าประกอบเลี้ยงของกำลังพล ทำให้คุณภาพอาหารที่ออกมา มีความไม่เหมาะสม ส่งผลให้คุณภาพชีวิตและขวัญกำลังใจกำลังพล ตกต่ำ ดังที่ปรากฏเป็นนั้น

           ล่าสุด เมื่อช่วงเช้าวันนี้ (11 พฤศจิกายน 2563) พันเอก เกียรติศักดิ์  ณีวงษ์  โฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ได้ออกมาเปิดเผยว่า เรื่องดังกล่าว พลโท เกรียงไกร  ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ได้รับทราบเรื่องแล้ว และไม่ได้นิ่งนอนใจ ได้สั่งการให้หน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง โดยเบื้องต้นพบว่า ข้อมูลที่มีการโพสต์นั้นเกิดขึ้นในหน่วยระดับกองร้อย ในพื้นที่ อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส  ขณะนี้ก็ให้เร่งตรวจสอบเป็นการเร่งด่วน หากพบว่ามีการเบียดเบียนค่าประกอบเลี้ยงของกำลังพลจริง จะดำเนินการลงโทษทางวินัยสถานหนักต่อผู้ที่เกี่ยวข้องต่อไป  ทั้งนี้ พลโท เกรียงไกร  ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4 ได้เน้นย้ำในเรื่องการดูแลสิทธิกำลังพลมาโดยตลอด และได้กำหนดเป็นนโยบายสำคัญและย้ำให้ ผู้บังคับหน่วยทุกระดับ กำกับ ดูแลเรื่องสิทธิและสวัสดิการกำลังพลอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะเรื่องความเป็นอยู่ การประกอบเลี้ยง เพราะเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องใส่ใจผู้ใต้บังคับบัญชาให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี

          ทั้งนี้ การประกอบเลี้ยงเป็นสิทธิและสวัสดิการของกำลังพลที่หน่วยจะต้องดูแลให้ดีที่สุดตามนโยบายของกองทัพบก โดยการประกอบเลี้ยงในหน่วยปกติที่ไม่ได้ปฏิบัติราชการสนามจะหักค่าประกอบเลี้ยงจำนวน  60 บาท/คน/วัน สำหรับหน่วยที่ปฏิบัติงานราชการสนามในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้จะหักเงิน จากค่าเบี้ยเลี้ยงของกำลังพลในอัตราที่ไม่กำหนดไว้แน่นอน ขึ้นอยู่กับการตกลงร่วมกันภายในหน่วยนั้นๆ เพื่อใช้ประกอบเลี้ยงเป็นส่วนรวม ประกอบด้วย ค่าข้าวสาร ค่าแก๊สหุงต้มและค่าอาหาร โดยประกอบเลี้ยงวันละ 3 มื้อ คือมื้อเช้า มื้อกลางวัน และมื้อเย็น โดยจะต้องไม่มีการเบียดบังสิทธิกำลังพลอย่างเด็ดขาด

          อย่างไรก็ตาม กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ต้องขอบคุณแอดมินเพจร่วมด้วยช่วยสามจังหวัดชายแดนใต้ ที่ช่วยเป็นสื่อกลางสะท้อนปัญหาให้ได้รับทราบ ซึ่งหากมีข้อมูลเพิ่มเติมและความคืบหน้าข้อเท็จจริงจากการสอบสวนประการใด กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า จะแจ้งให้พี่น้องประชาชนและสาธารณชนทราบต่อไป

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า