กองกำลังเทพสตรี ตรวจยึดของยากลางยาเสพติดให้โทษประเภทที่ 5 (ใบพืชกระท่อมสด) บริเวณ รั้วชายแดน ไทย – มาเลเซีย

953

           กองกำลังเทพสตรี ตรวจยึดของกลางยาเสพติดให้โทษประเภทที่ 5 (ใบพืชกระท่อมสด) บริเวณ รั้วชายแดน ไทย – มาเลเซีย ใกล้กับช่องทางผิดกฎหมาย ในพื้นที่ หมู่ที่ 1 บ้านต้นพยอม ตำบลปาดังเบซาร์ อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา จำนวน 14 กระสอบ กระสอบละ 25 กิโลกรัม น้ำหนักรวม 350 กิโลกรัม ตามสั่งการของผู้บังคับบัญชา เพื่อยกระดับการป้องกัน ปราบปรามการลักลอบนำสิ่งผิดกฎหมาย ผ่านทางช่องทางด่านศุลกากร และช่องทางผิดกฎหมาย รวมทั้ง การลักลอบหลบหนีเข้าเมืองผิดกฎหมายของบุคคลต่างด้าว ตลอดจน การกระทำผิดกฎหมายทุกรูปแบบ บริเวณ ตามแนวชายแดน ไทย – มาเลเซีย

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า