เดินสายดูแลน้องคนสุดท้องครอบครัวกองพลทหารราบที่ 5

1373

        10 พ.ย.63  พลตรีศานติ ศกุนตนาค ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 5 เดินสายตรวจเยี่ยมหน่วยฝึกทหารใหม่ พื้นที่ จ.สุราษฎร์ธานี และ จ.สงขลา ประกอบด้วย หน่วยฝึกทหารใหม่ ร.25 พัน.3 ค่ายวิภาวดีรังสิต อ.เมือง จ. สุราษฎร์ธานี หน่วยฝึกทหารใหม่ ร.5 และ ร.5 พัน.1 ค่ายเสนาณรงค์ อ.หาดใหญ่ และหน่วยฝึกทหารใหม่ ร.5 พัน 3 ค่ายมหาจักรีสิรินธร อ.นาทวี จ.สงขลา  ย้ำหน่วยฝึกยึดถือแนวทางการฝึกตามที่กองทัพบกกำหนด พร้อมดูแลเอาใจใส่ทหารใหม่ให้เหมือนน้องสุดท้องของครอบครัวโดยเฉพาะเรื่องสิทธิสวัสดิการ และความเป็นอยู่ ตลอดจนให้หน่วยฝึกดูแลอาหารในแต่ละมื้อให้เป็นไปตามหลักโภชนาการ เพื่อเสริมสร้างร่างกายให้แข็งแรง มีความพร้อมสำหรับรับการฝึก และการพัฒนาสมรรถภาพร่างกายต่อไป

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า