รองแม่ทัพภาคที่ 4 ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจและมอบถุงยังชีพให้ผู้ประสบภัยน้ำท่วม พร้อมเดินหน้าเร่งเข้าไปช่วยเหลือ อย่างต่อเนื่อง

240

          วันนี้ 9 มกราคม 2567 เวลา 09.00 น. พลตรีไพศาล หนูสังข์ รองแม่ทัพที่ 4/รองผู้อำนวยการ รักษาความมั่นคงภายใน ภาค 4 ส่วนหน้า เป็นผู้แทน นักศึกษาหลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร หมู่นกเค้าแมว รุ่นที่ 64 มอบถุงยังชีพ พร้อมเครื่องอุปโภคบริโภค เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัยที่ผ่านมาในพื้นที่ ชุมชนไทยพุทธ หมู่บ้านไทย และ ชุมชนไทยมุสลิม หมู่บ้านโรงฆ่าสัตว์ ตำบลตันหยงมัส อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส รวม 40 ครัวเรือน โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ , ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจในพื้นที่ , ผู้นำท้องที่ , ผู้นำท้องถิ่น และประชาชนผู้ประสบภัยให้การต้อนรับ

          ทั้งนี้ สถานการณ์น้ำท่วมคลี่คลายลงแล้ว เจ้าหน้าที่ทุกฝ่าย ทั้งทหาร ตำรวจ ฝ่ายปกครอง ภาคเอกชน และประชาชน ได้เดินหน้าเข้าช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้พี่น้องประชาชนสามารถผ่านพ้นวิกฤตในครั้งนี้ และกลับมาใช้ชีวิตอย่างปกติสุขได้โดยเร็วที่สุด อีกทั้งเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ “ทหาร เป็นที่พึ่งของพี่น้องประชาชน ในทุกโอกาส”

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า