กิจกรรม “กีฬาต้านยาเสพติด” ในพื้นที่ อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี เสริมสร้างความสามัคคีของคนในชุมชน

2021

       ณ องค์การบริหารส่วนตำบลตะโละ บ้านป่าศรี หมู่ที่ 3 ตำบลตะโละ อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี  หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 42 ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลตะโละ ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น และประชาชนในพื้นที่ ร่วมจัดกิจกรรมการแข่งขัน “กีฬาต้านยาเสพติด” และกีฬาการละเล่นพื้นบ้าน ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลตะโละ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่ มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง ห่างไกลจากยาเสพติด และสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง เจ้าหน้าที่กับประชาชน และสร้างความรัก ความสามัคคีของประชาชนในชุมชนและท้องถิ่น

         สำหรับกิจกรรมการแข่งขัน “กีฬาต้านยาเสพติด” จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างองค์กรหน่วยงานต่าง ๆ และประชาชนร่วมใจต้านภัยยาเสพติด เพื่อส่งเสริมความสามัคคีความเข้มแข็งในชุมชนและเสริมสร้างสุขภาพพลานามัย เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างองค์กรหน่วยงานต่าง ๆ กับชุมชน เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์โดยการออกกำลังกาย เพื่อให้ประชาชนเข้าใจในกฎกติกามีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย นอกจากนี้ยังมีกีฬาการละเล่นพื้นบ้าน ทำให้บรรยากาศภายในงาน เต็มไปด้วยเสียงหัวเราะ และความสนุกสนานเป็นอย่างมาก

       

กีฬาต้านยาเสพติด    หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่42

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า