องคมนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานเนื่องในวันปีใหม่ พุทธศักราช 2565 มอบแก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติภารกิจในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 

132

          วันนี้​เวลา​ 09.30  (22 ธ.ค. 2564) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี เชิญสิ่งของพระราชทานเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2565 จำนวน 700 ชุด​มอบแก่เจ้าหน้าที่ ทหาร ตำรวจ และข้าราชการพลเรือนที่ปฏิบัติหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เนื่องในโอกาสปีใหม่ 2565 เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละ ทุ่มเท และด้วยความตั้งใจ เพื่อให้ประเทศชาติมีความมั่นคง ณ​ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค  4 ส่วนหน้า ค่ายสิรินธร ตำบลเขาตูม อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี โดยมี พลโทเกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4, นายบดินทร์ รัศมีเทศ รองเลขาธิการ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา ปัตตานี นราธิวาส และสงขลา ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจในพื้นที่ และกำลังพลร่วมต้อนรับ

          โอกาสนี้องคมนตรี ได้เชิญพระราชกระแสทรงห่วงใย ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี กล่าวกับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ได้รับทราบ กล่าวว่า ” พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงติดตามการทำงานของกองกำลังป้องกันชายแดน และเจ้าหน้าที่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เสมอมา และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ เชิญสิ่งของพระราชทานเนื่องในโอกาสปีใหม่เป็นประจำทุกปี ทรงห่วงใย และพระราชทานกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน ปัจจุบันแม้ว่าปัญหาชายแดนระหว่างประเทศจะลดลง แต่ยังคงมีปัญหาด้านความมั่นคงที่ส่งผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจ ความเป็นอยู่ สุขภาพ การสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศ การลักลอบเข้าเมือง ยาเสพติด การแพร่ระบาดของไวรัส covid- 19 ทรงทราบดีว่าทุกท่านได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ ทรงกล่าวชื่นชมครอบครัวของทุกท่าน ซึ่งเป็นผู้เสียสละ และส่งกำลังใจให้ทุกท่านในการปฏิบัติงาน​  ยังความปลื้มปิติแก่เจ้าหน้าที่ทุกคน และต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า