กิจกรรม “ซับน้ำตาด้วยรักจากใจ..สู่ชาวใต้” ให้กำลังใจพี่น้องผู้ประสบภัยน้ำท่วม หลังน้ำลด

98

          เมื่อวันที่ 2 มกราคม 2567 หน่วยเฉพาะกิจตำรวจตระเวนชายแดนที่ 43 ร่วมกับ พระปลัดสุพรรณ สุวณโณ หัวหน้าคณะทำงานศูนย์ 90, สมเด็จพระศรีนครินทร์อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา / ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดในวังพระอารามหลวง, กลุ่มมวลชนอาสาแก้ไขปัญหาและพัฒนาพื้นที่, ประชาชนจิตอาสา และส่วนราชการในพื้นที่ ร่วมมอบถุงยังชีพ สิ่งของอุปโภค-บริโภค ให้ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส ภายใต้กิจกรรม “ซับน้ำตาด้วยรักจากใจ..สู่ชาวใต้” เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นให้กับประชาชนในพื้นที่ โดยการลงพื้นที่ครั้งนี้ได้มอบถุงยังชีพ จำนวน 3 จุด ประกอบด้วย จุดแรกได้ดำเนินการแจกจ่ายมอบถุงยังชีพตามหมู่บ้านแต่ละหลังในพื้นที่ตำบลลำภู อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส จุดที่ 2 ดำเนินการแจกจ่ายมอบถุงยังชีพ ณ วัดลำภู ตำบลลำภู อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส

และจุดที่ 3 ดำเนินการแจกจ่ายมอบถุงยังชีพ ณ ที่ว่าการอำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส

ศูนย์ประชาสัมพันธ์

กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า