รองแม่ทัพภาคที่ 4 ตรวจเยี่ยม หน่วยฝึกทหารใหม่ ร.152 พัน.2 ให้กำลังใจ พร้อมมอบแนวทางสู่ความก้าวหน้าในการรับราชการ

455

          เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2566 เวลา 13.30 น. พลตรี ไพศาล  หนูสังข์ รองแม่ทัพภาคที่ 4 / รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า และคณะฯ เดินทางเยี่ยมให้กำลังใจ น้องทหารใหม่ ผลัดที่ 2 ประจำปี 2566 ณ กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 152 ตำบลวังพญา อำเภอรามัน จังหวัดยะลา เพื่อตรวจเยี่ยมดูความพร้อมของหน่วยฝึกทหารใหม่ โดยรับฟังบรรยายสรุปการปฏิบัติที่สำคัญ พร้อมทั้งกล่าวให้โอวาท และ พบปะทหารใหม่ รวมถึงนำข้อห่วงใยจากผู้บังคับบัญชามาถ่ายทอดสู่น้องๆทหารใหม่ เพื่อเป็นแนวทางในการรับราชการ และเป็นขวัญกำลังใจในการฝึกต่อไป

          โอกาสนี้ พลตรี ไพศาล  หนูสังข์ รองแม่ทัพภาคที่ 4 / รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ได้ตรวจเยี่ยมโรงนอนของทหารกองประจำการเพื่อดูความพร้อม และการอำนวยความสะดวกถึงความเป็นอยู่ พร้อมกล่าวพบปะกับน้อง ๆ ทหารใหม่ว่า เมื่อทหารกองประจำการ หรือน้องทหารใหม่ เข้าไปอยู่ในหน่วยฝึกทหารจะต้องได้รับการดูแลทั้งในเรื่องของหลักสูตรการฝึก และเรื่องของคุณภาพชีวิต ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของกองทัพบก โดยผู้บัญชาการทหารบก ได้เน้นย้ำให้ดูแลน้องทหารใหม่เสมือนคนในครอบครัว เป็นน้องคนเล็กของกองทัพบก ต้องมีความเป็นอยู่ที่ดี ทั้งการดูแลด้านอาหารที่ดีมีประโยชน์ การฝึกที่ปลอดภัย และยังรวมไปถึงการส่งเสริมในด้านการต่อยอดการศึกษา เพื่อให้น้องทหารใหม่มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นในทุกด้านเมื่อก้าวเข้าสู่รั้วทหาร

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า