สถาปนากรมทหารพรานที่ 42 ครบรอบ 14 ปี

1546

     วันนี้ ( 1 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 น. ) พลโท เกรียงไกร  ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4 /ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 เป็นประธานในพิธีทำบุญเนื่องในวันสถาปนากรมทหารพรานที่ 42 ครบรอบปีที่ 14 เพื่ออุทิศบุญกุศลให้แก่กำลังพลที่เสียชีวิตทั้งในสนามและที่ตั้งปกติ และเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่หน่วย เป็นขวัญกำลังใจแก่กำลังพลทุกนายที่ปฏิบัติหน้าที่ในปัจจุบัน ก่อนทำพิธีประดับเครื่องหมายยศให้กับกำลังพลที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น และมอบทุนการศึกษาให้แก่บุตรกำลังพล  ณ  กรมทหารพรานที่ 42 ค่ายมหาจักรีสิรินธร อ.นาทวี จ.สงขลา โดยมีผู้บังคับบัญชาทั้งในอดีตและปัจจุบัน และกำลังพลภายในหน่วยเข้าร่วมประกอบพิธีเป็นจำนวนมาก และหากย้อนกลับไปเมื่อปี 2549 แม่ทัพภาคที่ 4 เคยดำรงตำแหน่ง ผู้บังคับการกรมทหารพรานที่ 42 เช่นกัน

     กรมทหารพรานที่ 42 เป็นหนึ่งในกองกำลังเฉพาะกิจของกองกำลังทหารพรานจังหวัดชายแดนภาคใต้ รับผิดชอบพื้นที่จังหวัดสงขลา ดูแลอำเภอยะหริ่ง และอำเภอปะนาเระ ซึ่งมีกองบัญชาการอยู่ที่ค่ายมหาจักรีสิรินธร อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา และมีผู้บังคับการคนปัจจุบันคือ พันเอก สมคิด คงแข็ง

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า