พิธีอำลาธงชัยเฉลิมพล และผู้บังคับบัญชาของพลทหารกองประจำการ รุ่นปี 2561 ผลัดที่ 2

1941

     เมื่อวันที่ 29 ต.ค. 63 เวลา 0900 ณ ศาลาสมเด็จพระสุริโยทัย ค่ายสมเด็จพระสุริโยทัย ต.บ่อทอง อ.หนองจิก จ.ปัตตานี พลตรีไพศาล หนูสังข์ ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 15 เป็นประธานในพิธีอำลาธงชัยเฉลิมพล และผู้บังคับบัญชา ของทหารกองประจำการ รุ่นปี 2561 ผลัดที่ 2 หน่วยขึ้นตรงกองพลทหารราบที่15 และกองพันส่วนฐาน โดยมี ผู้บังคับหน่วยขึ้นตรงกองพลทหารราบที่15 เข้าร่วมพิธี ในการนี้ ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 15 มอบรางวัลให้กับทหารกองประจำการที่มีความประพฤติและวินัยดีเยี่ยม พร้อมทั้งกล่าวให้โอวาท แสดงความยินดี และยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ อวยพรให้ประสบความสำเร็จในสิ่งอันพึงปรารถนา โดยในพิธี มีพระสงฆ์ปะพรมน้ำพระพุทธมนต์ เพื่อเป็นสิริมงคล แก่กำลังพล  ผู้แทนทหารกองประจำการที่จะปลดจากกองประจำการกล่าวอำลาผู้บังคับบัญชา  และพิธีสวนสนามอำลาธงชัยเฉลิมพล และผู้บังคับบัญชา ซึ่งเป็นพิธีอันทรงเกียรติ ที่ทรงคุณค่าสร้างภาคภูมิใจแก่เหล่ากำลังพลน้อง ๆทหารที่จะปลดจากกองประจำการ

     ทั้งนี้ ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 15 ได้เดินไปพบปะ พูดคุย ให้กำลังใจ แก่น้อง ๆ ทหารที่จะปลดจากกองประจำการ  สร้างความปลื้ม ปิติ ดีใจให้แก่น้อง ๆ ทหารเป็นอย่างมาก

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า