คืบหน้าช่วยเหลือมูโนะ ประจำวันที่ 13 ส.ค. 66

225

          กว่า 2 สัปดาห์ที่ กอ.รมน.ภาค 4 สน. ระดมกำลังพลจิตอาสาพร้อมยุทโธปกรณ์เข้าบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนจากเหตุโกดังพลุระเบิด ต.มูโนะ อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส กันอย่างต่อเนื่อง ล่าสุด (12 ส.ค. 66) การซ่อมแซมและส่งมอบบ้านแล้ว 275 หลังคาเรือน ส่วนศูนย์พักพิงชั่วคราวฯ ขณะนี้ไม่มีผู้ประสบภัยเข้าพักแล้ว

ธารน้ำใจสู่มูโนะ

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า