กว่าสองสัปดาห์ที่ กอ.รมน.ภาค 4 สน. ระดมกำลังพลจิตอาสาพร้อมยุทโธปกรณ์เข้าบรรเทาความเดือดร้อนแก่พี่น้องชาวมูโนะต่อเนื่อง ล่าสุด (12 ส.ค. 66) การซ่อมแซมและส่งมอบบ้านแล้ว 275 หลังคาเรือน ส่วนศูนย์พักพิงชั่วคราวฯ ขณะนี้ไม่มีผู้ประสบภัยเข้าพักแล้ว

78

          กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ร่วมกับภาคีเครือข่ายภาครัฐ จัดกำลังพลจิตอาสาให้ความช่วยเหลือพี่น้องชาวมูโนะต่อเนื่อง จนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่สภาวะปกติ ล่าสุดข้อมูลวันที่ 12 สิงหาคม 2566 โดยศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดนราธิวาส รายงานสถานภาพถึงความคืบหน้า และภาพรวมการช่วยเหลือของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า โดยหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส, หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธิน กองทัพเรือ, ตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาส , กองบังคับการกองอาสารักษาดินแดน จังหวัดนราธิวาส และ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน จังหวัดนราธิวาส รวมทั้งภาคีเครือข่าวภาครัฐได้ร่วมกันดำเนินการซ่อมแซมบ้านเรือนให้กับผู้ประสบภัยเรียบร้อยแล้ว จำนวน 275 หลัง และคงเหลืออีกจำนวน 374 หลัง  ทั้งนี้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ได้ดำเนินการจ่ายไฟแล้ว 519 หลัง อยู่ระหว่างดำเนินการ 160 หลัง / ด้านการประปาส่วนภูมิภาคดำเนินการวางท่อแล้ว 58 หลัง อยู่ระหว่างดำเนินการ 103 หลัง และอีก 521 หลังอยู่ระหว่างของบประมาณดำเนินการวางท่อ ส่วนศูนย์พักพิงชั่วคราวที่สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ ขณะนี้ไม่มีผู้ประสบภัยเข้าพักแล้ว

          ขณะที่ สำนักงานแรงงานจังหวัดนราธิวาสได้สำรวจผู้ได้รับผลกระทบพบว่าต้องการหางาน 142 ราย และ ต้องการฝึกอาชีพ 185 ราย  ส่วน สำนักงานการศึกษาจังหวัดนราธิวาสสำรวจนักเรียนครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับผลกระทบทั้งหมดสิ้น 386 คน โดยได้รับความช่วยเหลือเบื้องต้นแล้ว 101 คน คงเหลือ 285 คน

          ขณะเดียวกันสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนราธิวาสได้สำรวจคัดกรองกลุ่มเปราะบางที่ประสงค์ขอความช่วยเหลือด้านที่อยู่อาศัย อาทิ ค่าเช่าบ้าน ตามหลักเกณฑ์ของสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน 87 ราย และจ่ายเงินสงเคราะห์ 153 ราย เป็นเงินกว่า 2 ล้านบาท

          สำหรับธารน้ำใจจากคนไทยทั้งประเทศที่หลั่งไหลช่วยเหลือพี่น้องชาวมูโนะ จำนวนเงินกว่า 31 ล้าน 3 แสนบาท อีกทั้งน้ำใจจากมิตรประเทศ (ประเทศมาเลเซีย) สนับสนุนช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบ จำนวนกว่า 1 แสน 8 หมื่นบาท

          ทั้งนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงห่วงใยราษฎรที่ประสบภัย ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้องคมนตรี เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภค ไปมอบแก่ผู้ประสบเหตุ  อีกทั้งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับผู้ป่วยจากเหตุการณ์ดังกล่าวเป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์ และจัดตั้งโรงครัวพระราชทานปรุงอาหารแจกจ่ายให้ราษฎรได้รับประทานวันละ 3 มื้อ รวมถึงมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ได้จ่ายเงินชดเชยกรณีเสียชีวิตแก่ครอบครัวผู้สูญเสียแล้ว 11 คน ซึ่งราษฎรต่างปลื้มปีติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น

ธารน้ำใจสู่มูโนะ

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า