ผบ.ฉก.นราธิวาส เป็นผู้แทน ผอ.รมน.ภาค 4 มอบชุดนักเรียน และอุปกรณ์การเรียนให้กับเด็กและเยาวชน ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุโกดังเก็บพรุ และดอกไม้เพลิงระเบิด ที่พักอยู่ในศูนย์พักพิงชั่วคราว สนามกีฬา อบต.มูโนะ อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส

177

          เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2566 เวลา 14.30 น. ที่ศูนย์พักพิงชั่วคราว สนามกีฬาองค์การบริการส่วนตำบลมูโนะ ตำบลมูโนะ อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส พลตรี เฉลิมพร  ขำเขียว ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 15 / ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส เป็นผู้แทน พลโท ศานติ ศกุนตนาค แม่ทัพภาคที่ 4 / ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 มอบชุดนักเรียน และอุปกรณ์ทางการเรียน ให้กับเด็กและเยาวชน จำนวน 15 ราย 9 ครอบครัว ประกอบด้วย 1.เด็กหญิง นูรินกีสตีนา มะหลี ,2. เด็กหญิง อัยนันทัศนีม ซอ ,3. เด็กหญิง อัยราอาลิซา ซอ ,4. เด็กหญิง นูรยัลนะห์ เฮาะ ,5. เด็กชาย มูฮัมหมัดซุกรอน เจ๊ะอารง ,6. เด็กชาย ชาฟิต เชิญชมภู, 7. เด็กหญิง อริสรา เชิญชุมภู ,8. เด็กหญิง รียาแอมิลดา เจ๊ะเลาะ ,9. เด็กหญิง เดียร์กัสตีนา เจ๊ะเลาะ, 10. เด็กชาย ฮาริสกูชัยรี มามะ ,11. เด็กชาย อัลลัม มะแอ , 12. เด็กหญิง นูรอัยซะห์ หะยีมามะ ,13. เด็กชาย วันดาริส เจ๊ะมะแอ ,14. เด็กหญิง เดียดีลีซา อาแว และ 15. นางสาว อูมูบัลกิส เจ๊ะเละ โดยทั้งหมดล้วนเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุโกดังเก็บพรุ และดอกไม้เพลิงระเบิดในพื้นที่มูโนะ อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2566 ที่ผ่านมา ซึ่งปัจจุบันได้พักอาศัย อยู่ ณ ศูนย์พักพิงชั่วคราว สนามกีฬาองค์การบริการส่วนตำบลมูโนะ ตำบลมูโนะ อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส

         ทั้งนี้ พลตรี เฉลิมพร  ขำเขียว กล่าวว่า สืบเนื่อง จาก เหตุโกดังเก็บพรุ และดอกไม้เพลิงระเบิด ในพื้นที่มูโนะ อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2566 ที่ผ่านมา ทำให้เกิดความเสียหายเป็นวงกว้าง พี่น้องประชาชนกว่า 2,513 คนได้รับผลกระทบ บ้านเรือนได้รับความเสียหายกว่า 682 หลังคาเรือน ชาวบ้านได้รับบาดเจ็บ และเสียชีวิต ประชาชนหลายครอบครัวไร้ที่อยู่อาศัย ด้วยความห่วงใย จาก พลโท ศานติ ศกุนตนาค แม่ทัพภาคที่ 4 / ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ที่มีต่อพี่น้องประชาชนผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าว จึงได้เดินทางลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ อย่างต่อเนื่อง ซึ่งเมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2566  ที่ผ่านมา พลโท ศานติ ศกุนตนาค แม่ทัพภาคที่ 4 / ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ได้เดินทางมาเยี่ยมให้กำลังใจ พี่น้องประชาชน ครอบครัวผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุโกดังเก็บพรุ และดอกไม้เพลิงระเบิด ซึ่งพักอาศัย อยู่ ณ ศูนย์พักพิงชั่วคราว สนามกีฬาองค์การบริการส่วนตำบลมูโนะ ตำบลมูโนะ อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส  ด้วยความห่วงใยในตัวบุตรหลาน ทางด้านการศึกษา ผู้ปกครองจึงได้ขอความอนุเคราะห์ ชุดนักเรียน และอุปกรณ์ทางการเรียน เพื่อให้บุตรหลานและเยาวชน สามารถกลับเล่าเรียนศึกษาได้ตามปกติ จากข้างต้น พลโท ศานติ ศกุนตนาค แม่ทัพภาคที่ 4 / ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ได้สั่งการให้ พลตรี เฉลิมพร  ขำเขียว ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 15 / ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส เป็นผู้แทน มอบชุดนักเรียน และอุปกรณ์ทางการเรียน ให้กับเด็กและเยาวชน จำนวน 15 ราย 9 ครอบครัว  พร้อมทั้ง พี่ๆจิตอาสาพระราชทาน นำขนม ไอติมหลอด และของเล่น นำมามอบให้ น้องๆ เยาวชน เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจในการศึกษาเล่าเรียน เป็นอนาคตของชาติต่อไป บรรยากาศเป็นไปด้วยความอบอุ่นใจ สร้างรอยยิ้มให้กับน้องๆ ครอบครัวผู้ได้รับผลกระทบได้เป็นอย่างมาก

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า