พลเอก ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบก ตรวจเยี่ยมกำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ตามแนวชายแดนไทย-เมียนมาร์ จ.ระนอง

1807

“เราเป็นทหาร มีหน้าที่ดูแลประชาชน เราหลีกเลี่ยงไม่ได้ ที่ต้องเผชิญภัยทุกอย่าง แต่ถ้าเรามีการเตรียมตัวและป้องกันตัวเองไว้ พร้อมคิดอยู่เสมอว่าเรากำลังทำอะไร ..ก็จะทำให้ความเสี่ยงในการปฏิบัติหน้าที่ ลดน้อยลง”

พลเอก ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบก ตรวจเยี่ยมกำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ตามแนวชายแดนไทย-เมียนมาร์ จ.ระนอง (23 ต.ค.63)

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า