เปิดการแข่งขัน Hop to the bodies Slams ประจำปี 2566 สร้างความแข็งแกร่ง รักสามัคคี สู่ความเป็นเลิศมาสู่กองทัพภาคที่ 4

2527

          วันนี้ (20 มิถุนายน 2566) เวลา 10.00 น. พลโทศานติ ศกุนตนาค แม่ทัพภาคที่ 4 เดินทางเป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขันการฝึกทางทหารประกอบดนตรี “ราชวัลลภเริงระบำ” (Hop to the bodies Slams)  ประจำปี 2566 พร้อมเยี่ยมชม ให้กำลังใจและให้โอวาทแก่ผู้เข้าแข่งขัน ที่มีกำลังพลในหน่วยขึ้นตรงของกองทัพภาคที่ 4 เข้ารับการฝึกเพื่อเตรียมการแข่งขัน ตรวจสอบและประเมินผลในระดับกองทัพบกต่อไป ณ สนามบินค่ายวชิราวุธ ภายในชุดบริการสนามบินและหอบังคับการบินที่ 5 ค่ายวชิราวุธ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช

          การฝึกทางทหารประกอบดนตรีหรือราชวัลลภเริงระบำนั้น มีลักษณะการปฏิบัติท่าฝึกทางทหารประกอบเข้ากับจังหวะของดนตรีซึ่งจะทำให้ผู้รับการฝึกรู้สึกผ่อนคลาย แต่ในขณะเดียวกันก็เป็นการผ่อนคลายที่อยู่ในกรอบในระเบียบ การฝึกจะเป็นการฝึกร่วมกันระหว่างผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชาส่งผลให้เกิดความเชื่อมั่นศรัทธาความรักความสามัคคีในหมู่ทหาร ตามพระราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานคำสอนแบบการฝึกพระราชทานการฝึกทางทหารประกอบดนตรีหรือราชวัลลภเริงระบำโดยทรงพระราชทานวัตถุประสงค์ไว้ 3 ประการ คือ เป็นการออกกำลังในลักษณะการออกกำลังอย่างต่อเนื่องเป็นการยืดหยุ่นร่างกาย และเป็นการสร้างความแข็งแกร่งของกล้ามเนื้อเมื่อมีการปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ กองทัพไทยจึงได้กำหนดให้มีการขยายผลการฝึกทางทหารประกอบดนตรี โดยจัดให้มีการแข่งขันเพื่อคัดเลือกตัวแทนของหน่วยระดับกรมให้เป็นตัวแทนระดับกองทัพภาค แข่งขันตรวจสอบระดับกองทัพบก และกองทัพไทยต่อไป

          สำหรับการแข่งขันภายในกองทัพภาคที่ 4 แบ่งเป็น 2 ระดับคือการแข่งขันระดับกองพันคัดเลือกกองพันดีเด่นจำนวน 1 กองพันและการแข่งขันระดับกรมคัดเลือกกรมดีเด่นเป็นตัวแทนกองทัพภาคที่ 4 เข้าแข่งขันระดับกองทัพบกต่อไป

          สำหรับหน่วยที่เข้ารับการแข่งขันของกองทัพภาคที่ 4 ในปีนี้ จัดจาก กองพลทหารราบที่ 15 โดยกรมทหารราบที่ 152 ประกอบกำลังหน่วยระดับกองพันจากกองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 151 กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 152 และกองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 153 จัดจากกองพลทหารราบที่ 5 โดยกรมทหารราบที่ 5 ประกอบกำลังหน่วยระดับกองพันจากกองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 5 กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 15 และกองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 25 ส่วนคณะกรรมการจัดจากกองทัพภาคที่ 4 และหน่วยขึ้นตรงกองทัพภาคที่ 4 จำนวน 56 นาย โดยมีรองเสนาธิการกองทัพภาคที่ 4 เป็นหัวหน้าคณะกรรมการ

          โดยแม่ทัพภาคที่ 4 ได้ให้โอวาทแก่ผู้เข้ารับการแข่งขันในครั้งนี้ว่า “ขอให้ผู้เข้ารับการฝึกและแข่งขันทุกนายได้น้อมนำหลักคำสอนตามแบบฝึกพระราชทานมาฝึกปฏิบัติอย่างภาคภูมิใจ และให้ตั้งใจปฏิบัติอย่างเต็มความสามารถ ด้วยความเข้มแข็งอดทน ผ่านพ้นทุกอุปสรรคไม่ว่าจะร้อน หรือเหนื่อยขนาดไหน แต่ก็ขอให้ภูมิใจเนื่องจากผู้เข้ารับการแข่งขันทุกนายคือตัวแทนของกองทัพภาคที่ 4 จงภูมิใจในตัวเอง และทำออกมาให้ได้ดีที่สุด  ขอให้กำลังพลทุกส่วน ทุกฝ่าย นำความภาคภูมิใจมาสู่กองทัพภาคที่ 4 และ เป็นเกียรติประวัติแก่กรม กอง ของตัวเองต่อไป

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า