จิตอาสาพระราชทาน ร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ พร้อมลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจผู้พิการในพื้นที่

102

          ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน มณฑลทหารบกที่ 46 จัดกำลังพล ร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี พระชนมพรรษา 45 พรรษา 3 มิถุนายน 2566 ณ บริเวณหาดรัชดาภิเษก ม. 6 บ้านสายหมอ ตำบลบางเขา อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติ และถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไปมีส่วนร่วมในการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ รวมทั้งเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากร และเพิ่มพูนปริมาณสัตว์น้ำในแหล่งน้ำให้มีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้น โดยมี นางพาตีเมาะ สะดียามู ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานในพิธี มีข้าราชการ นักเรียน นิสิต นักศึกษา พ่อค้า พร้อมทั้งราษฎรในพื้นที่ร่วมกิจกรรม สำหรับการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำในครั้งนี้มีการปล่อยพันธุ์กุ้งกุลาดำ จำนวน 400,000 ตัว และ เต่าตนุ จำนวน 5 ตัว

          นอกจากนี้ ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน มณฑลทหารบกที่ 46 ยังได้จัดกำลังพล ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปัตตานี ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจผู้ป่วยในพระบรมราชานุเคราะห์ในพื้นที่อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี จำนวน 2 ราย ประกอบด้วย นายอาธิพงษ์  ยอดพรมทอง อาศัยอยู่ที่บ้านเลขที่ 72 หมู่ที่ 2 ตำบลทรายขาว อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี และนางผล  แซ่งเลี่ยง ซึ่งเป็นผู้พิการทางสมองช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ จากการประสบอุบัติเหตุทางรถจักรยานยนต์ อาศัยอยู่ที่บ้านเลขที่ 33 หมู่ที่ 3 ตำบลช้างให้ตก อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี ซึ่งการลงพื้นที่ในครั้งนี้ได้มอบมอบถุงยังชีพ และมอบรถวีลแชร์ตามความเหมาะสมของผู้ป่วย เพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น

ทหารมีไว้ทำไม  ทหารเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส

มณฑลทหารบกที่46

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า