มทภ.4 ย้ำ กองกำลังทหารพราน ควบคุมพื้นที่เสี่ยง รักษาความปลอดภัย ป้องกันเหตุ ลดความสูญเสีย

154

     เมื่อ ( 22 ต.ค.63,1100 )  พลโทเกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่4/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 เป็นประธานการประชุม มอบนโยบายแนวทางการปฏิบัติงานที่สำคัญ ในการควบคุมพื้นที่รักษาความมั่นคงปลอดภัย คุมเข้มพื้นที่เสี่ยง เป้าหมายล่อแหลม เพื่อเป็นการป้องกันเหตุลดความรุนแรงและการสูญเสีย พร้อมวางมาตรการเชิงรุก ทั้งด้านกำลังพล ยุทโธปกรณ์ งานด้านการข่าว เพื่อให้หน่วยนำไปปฏิบัติใช้ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อความมั่นคงปลอดภัยในพื้นที่ ทุกขั้นตอนในการจับกุมกลุ่มเป้าหมาย การควบคุมตัวให้เป็นไปตามกฎหมาย โดยไม่ไปละเมิดสิทธิมนุษยชน และหลักการที่ถูกต้อง

     ขอให้หน่วยปฏิบัติหน้าที่ด้วยความมั่นคงเข้มแข็ง โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่กองกำลังทหารพราน ชุดเฉพาะกิจต่าง ๆ ต้องคุมกำลังควบคุมพื้นที่ให้มากขึ้น ใช้ชุดปฏิบัติการจรยุทธให้เกิดประโยชน์ พร้อมฝึกฝนตนเองให้เตรียมพร้อมรับสถานการณ์อยู่เสมอ ให้มีความแข็งแกร่งในสภาวะเหตุการณ์ทุกรูปแบบ ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วม เพื่อสร้างความอุ่นใจและความมั่นใจให้กับพี่น้องประชาชน ณ ห้องประชุมพรานไพร กองกำลังทหารพรานจังหวัดชายแดนภาคใต้ ค่ายอิงคยุทธบริหาร อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี โดยมี ผู้บังคับบัญชาของกองกำลังทหารพราน ชุดเฉพาะกิจร่วมในการรักษาความปลอดภัยเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า