ร่วมสืบสานประเพณีกวนข้าวทิพย์ เนื่องในวันวิสาขบูชา สืบสานประเพณีสำคัญทางพระพุทธศาสนา

259

          เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2566 พันเอก เอกวริทธิ์  ชอบชูผล ผู้บังคับกองพันมณฑลทหารบกที่ 42 ได้จัดกำลังพล จิตอาสาพระราชทาน ช่วยเตรียมงานประเพณีกวนข้าวทิพย์ เนื่องในวันวิสาขบูชา ณ สำนักวิปัสสนาธรรมโชติ หลังศูนย์วิจัยการยาง ตำบลคอหงษ์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ซึ่งจะจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 2 มิถุนายน 2566 เพื่ออนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่นตามเหตุการณ์สำคัญในพุทธประวัติ และส่งเสริมให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประเพณีกวนข้าวทิพย์ และสร้างความตระหนัก ห่วงแหน เกิดความภาคภูมิใจในประเพณีท้องถิ่นของชุมชนที่ปฏิบัติสืบต่อกันมาอย่างช้านาน โดยมีผู้มีจิตศรัทธาเข้าร่วมบุญในครั้งนี้เป็นจำนวนมาก

        สำหรับงานประเพณีกวนข้าวทิพย์เป็นพระราชพิธีที่กระทำกันในเดือนสิบ มีมาตั้งแต่สมัยสุโขทัยและสมัยอยุธยา และได้รับการฟื้นฟูอีกครั้งในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ปัจจุบันนิยมทำกันในทุกภาคของประเทศไทย ซึ่งพิธีกวนข้าวทิพย์ ถือเป็นพิธีสำคัญทางพระพุทธศาสนาที่มีมาอย่างยาวนาน

กองพันมณฑลทหารบกที่42

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า