ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี  3 มิถุนายน 2566

253

          เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2566 เวลา 14.30 น. ที่ อาคารประวิช- สุคนธา เลาหะกุล โรงเรียนเทศบาล 1 อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส พลตรี เฉลิมพร ขำเขียว ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 15 / ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  เป็นผู้แทน พลโท ศานติ ศกุนตนาค แม่ทัพภาคที่ 4 / ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 45 พรรษา 3 มิถุนายน 2566 เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ท่านมีต่อพสกนิกรชาวไทย โดยให้พสกนิกรชาวไทยได้รับทราบถึงพระราชกรณียกิจของพระองค์ท่าน ผ่านการจัดแสดงนิทรรศการ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อเป็นการสืบสานพระราชปณิธานของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในการส่งเสริมการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมทั้ง สนับสนุนการปฏิบัติงานของ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ซึ่งยึดหลักการปฏิบัติตามแนวยุทธศาสตร์พระราชทาน “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” โดยมี ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ , คณะทำงานที่ 1 – 4, รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส , หัวหน้าส่วนราชการ, ทหาร ตำรวจ, สมาชิกโครงการราษฎรอาสารักษาหมู่บ้าน (อรบ.) ตลอดจนนักเรียน และพี่น้องประชาชนในพื้นที่ เข้าร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียง

          ภายในงานมีการจัดแสดงพระราชประวัติ พระราชกรณียกิจที่สำคัญ/ งานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งผลผลิตจากฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงจาก 3 จังหวัด 4 อำเภอ ของจังหวัดสงขลา และศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ผลงานจากศูนย์ศิลปาชีพ ตลอดจนกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์,

        ทั้งนี้ ขอเชิญชวนให้ประชาชนนำบุตรหลานมาร่วมกิจกรรมดังกล่าว ซึ่งกำหนดจัดขึ้นตั้งแต่ วันที่ 3-7 มิถุนายน เวลา 09.00-16.00 น. ไม่เว้นหยุดราชการ ร่วมชมนิทรรศการเทิดพระเกียรติฯ เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทย และร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 3 มิถุนายน 2566 ผ่านระบบออนไลน์ ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่ 2-4 มิถุนายน 2566

วันเฉลิมพระชนมพรรษา  ทรงพระเจริญ

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า