โรงพยาบาลค่ายอิงคยุทธบริหาร ลงพื้นที่ให้ความรู้ เฝ้าระวัง ป้องกันโรคให้น้องคนเล็กกองทัพบกในหน่วยฝึกทหารใหม่ ร.153 พัน.2 เพื่อให้ปลอดภัยจากโรคลมร้อน

36

          วันที่ 24 พฤษภาคม 2567 แผนกส่งเสริมสุขภาพและเวชกรรมป้องกัน โรงพยาบาลค่ายอิงคยุทธบริหาร ลงพื้นที่ ให้ความรู้การป้องกันการเจ็บป่วยจากความร้อน,โรคติดต่อในหน่วยฝึกทหารใหม่  และการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน (CPR) ให้แก่น้องคนเล็กของกองทัพบกในหน่วยฝึกทหารใหม่ กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 153 โดยมีกำลังพลเข้ารับการอบรมจำนวน 120 นาย  ณ  ค่ายสมเด็จพระสุริโยทัย ตำบลบ่อทอง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี

 

          นอกจากนี้ยังได้มอบเครื่องดื่มเกลือแร่ สปอนเซอร์ ที่ได้รับการสนับสนุนจาก พันเอก โกสินทร์  ชัยชำนาญ ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลค่ายอิงคยุทธบริหาร เพื่อมอบให้หน่วยฝึกทหารใหม่ กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 153 เพื่อเพิ่มความสดชื่น ทดแทนเกลือแร่ที่ร่างกายสูญเสียไปขณะทำการฝึก และภายหลังจากการออกกำลังกาย

 

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า