พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ จำนวน 400,000 ตัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2566

214

          กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 151 จัดกำลังพล ร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2566 ซึ่งจัดขึ้นที่ลานเอนกประสงค์ บริเวณสะพานคอยร้อยปี ตำบลเจ๊ะเห อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส โดยมี นายสนั่น พงษ์อักษร ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานเปิดพิธี ซึ่งมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ปลัดจังหวัดนราธิวาส ประมงจังหวัดนราธิวาส ตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการ และจิตอาสาในพื้นที่ร่วมกิจกรรมจำนวนมาก

           สำหรับการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2566 สำนักงานประมงจังหวัดนราธิวาส และส่วนราชการในพื้นที่อำเภอตากใบ ร่วมจัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ประกอบด้วย ลูกพันธุ์ปูม้า และกุ้งกุลาดำ จำนวน 400,000 ตัว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา อีกทั้ง เพื่อเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากร และเพิ่มพูนปริมาณสัตว์น้ำชายฝั่ง ให้มีความอุดมสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น

         ทั้งนี้ การพันธุ์สัตว์น้ำฯ แก่ชาวประมงในพื้นที่ด้วย เพื่อเป็นสร้างรายได้ สร้างอาชีพอย่างยั่งยืน อีกทั้ง เป็นการฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำ และเพิ่มผลผลิตในแหล่งน้ำธรรมชาติบริเวณแม่น้ำตากใบ ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีความเหมาะสมต่อการเจริญเติบโต และยังเป็นแหล่งทำการประมงในช่วงฤดูมรสุม ที่สามารถสร้างรายได้อย่างยั่งยืน

ทหารมีไว้ทำไม  ทหารเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส

กองพันทหารราบที่2 กรมทหารราบที่151

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า