สร้างขวัญและกำลังใจ ห่วงใย ใส่ใจ “เพราะเราคือครอบครัวเดียวกัน”

74

          เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2566 เวลา 10.00 น. ณ บ้านเลขที่ 62/4 หมู่ที่ 2 ตำบลรือเสาะออก อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส พันเอก ภาณุวัฒน์ สุคชเดช ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 49 พร้อมด้วย ฝ่ายอำนวยการ ผู้บังคับกองร้อยทหารพรานที่ 4909 เจ้าหน้าที่เสนารักษ์ หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 49 เดินทางลงพื้นที่เยี่ยมเยียนให้กำลังใจ พร้อมมอบรถเข็นวีลแชให้กับครอบครัวบุตรของกำลังพลที่มีความต้องการพิเศษ คือ เด็กหญิงภาพิมล ทองประยูร ซึ่งเป็นบุตรของ อาสาสมัครทหารพราน บวร ทองประยูร สังกัด กองร้อยทหารพรานที่ 4909 ตามที่ผู้บัญชาการทหารบกได้กรุณาอนุมัติจัดสรร รถเข็นวีลแชร์ เพื่อมอบให้กับกำลังพลทหารบกและครอบครัวที่พิการทุพพลภาพ นำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน ซึ่งเป็นการช่วยเหลือแบ่งเบาค่าภาระใช้จ่าย และบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น

          ทั้งนี้ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 49 ได้สอบถามปัญหาข้อขัดข้องและความเป็นอยู่ของครอบครัว พูดคุยให้กำลังใจแก่ครอบครัวของกำลังพล  เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่กำลังพลและครอบครัวต่อไป

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่49

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า