จิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

493

          เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2566 ณ พื้นที่ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา กองร้อยทหารพราน หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 41 จัดกำลังพลจิตอาสา ร่วมกับ ผู้นำศาสนา, ผู้นำท้องที่, ผู้นำท้องถิ่น, ลูกจ้างงานเร่งด่วน และประชาชนจิตอาสาในพื้นที่ ดำเนินการจัดกิจกรรม จิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ด้วยการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสองข้างทางถนนให้มีความความสะอาดเรียบร้อย เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี (3 มิถุนายน 2566)

          เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2566 ขอเชิญหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน ร่วมกิจกรรมประดับธงชาติคู่กับธงพระนามาภิไธย ส.ท. พระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ตั้งเครื่องราชสักการะ ประดับผ้าระบายสีม่วงร่วมกับผ้าระบายสีขาวตามหน่วยงาน อาคาร บ้านเรือน ตั้งแต่วันที่ 1 – 15 มิถุนายน 2566

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่41

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า