ทหารพราน 44 เข้าให้ความช่วยเหลือประชาชน สร้างที่พักอาศัย พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนผู้ยากไร้ในพื้นที่

61

          เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2566 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 44 จัดกำลังพลของหน่วย ร่วมกับ ส่วนราชการฯ และพี่น้องประชาชนในพื้นที่ ตำบลตะโละดือรามัน อำเภอกะพ้อ จังหวัดปัตตานี ให้การช่วยเหลือประชาชนโดยการสร้างบ้านพักอาศัย ให้กับ นาง มีเนาะ นาแว ซึ่งเป็นพี่น้องประชาชนผู้ยากไร้ในพื้นที่รับผิดชอบ ตามที่หน่วยเฉพาะกิจปัตตานี และทุกภาคส่วน ได้กำหนดคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ในการเข้าให้การช่วยเหลือ และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนผู้ยากไร้ในพื้นที่ให้ดีขึ้น

          โดยในการสร้างบ้านพักหลังดังกล่าว เพื่อเป็นการช่วยเหลือ และบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชน ในด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต ภายใต้ “โครงการสร้างบ้านปันสุข” โดยหน่วยเฉพาะกิจปัตตานี ร่วมกับ หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 44 และส่วนราชการในพื้นที่ ร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจกันสร้างที่พักหลังดังกล่าว ซึ่งได้ดำเนินการฯ ณ พื้นที่ดำเนินงาน “โครงการบ้านปันสุข” ของ นาง มีเนาะ นาแว เลขที่ 36/1 หมู่ที่ 7 บ้านตะโละโตะและ ตำบลตะโละดือรามัน อำเภอกะพ้อ จังหวัดปัตตานี

ทหารมีไว้ทำไม

ทหารเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่44

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า