3 มิถุนายน 2566 วันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลโลก

479

          ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ร่วมทำบุญตักบาตร ปฏิบัติธรรม เวียนเทียน และร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ณ สถานที่จัดกิจกรรมหรือวัดใกล้บ้านท่าน เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาแด่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า