ทหาร…มีไว้ทำไม!? คลิปนี้มีคำตอบ

2117

ภารกิจทหารอันยิ่งใหญ่ คือการได้ช่วยเหลือประชาชน ได้เห็นรอยยิ้ม ได้เห็นประชาชนมีความสุข และมีคุณภาพชีวิตที่ดี สิ่งเหล่านี้คือคำตอบ และความภาคภูมิใจ ในอาชีพทหาร

กองทัพเพื่อประชาชน เป็นทหารด้วยความตั้งใจ เพื่อรับใช้ประเทศชาติและช่วยเหลือประชาชน

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า