แม่ทัพภาคที่ 4 เป็นผู้แทน ผู้บัญชาการทหารบก มอบของขวัญปีใหม่ และสมุดไดอารี่กองทัพบกประจำปี 2565 แก่ผู้บังคับหน่วยขึ้นตรงกองทัพภาคที่ 4 

368

          เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2564  เวลา 13.30 น. ณ ห้องนาควานิช สโมสรค่ายเสนาณรงค์ ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา พลโท เกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 เป็นผู้แทน พลเอก ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบก มอบของขวัญปีใหม่ และสมุดไดอารี่กองทัพบกประจำปี 2565 แก่ผู้บังคับหน่วยขึ้นตรงกองทัพภาคที่ 4 พร้อมกันนี้ได้อ่านสารอวยพร ปีใหม่พุทธศักราช 2565 ของพลเอก ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบก ที่ส่งความปรารถนาดี และความห่วงใยมายังเพื่อนทหาร รวมทั้งครอบครัว เพื่อเป็นขวัญ และกำลังใจในการปฏิบัติงานด้วยความมุ่งมั่น เข้มแข็งต่อไป

          พลโท เกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 กล่าวว่า ” วันนี้ได้นำความห่วงใย และกำลังใจจากผู้บัญชาการทหารบกมามอบให้แก่เจ้าหน้าที่กำลังพลทุกนาย ชื่นชมและขอขอบคุณในความร่วมมือ ร่วมใจปฏิบัติภารกิจในหลากหลายด้าน ทั้งยังบูรณาการกับทุกภาคส่วนช่วยเหลือดูแล บรรเทาความเดือดร้อน และเป็นที่พึ่งให้กับประชาชนในห้วงวิกฤตต่างๆ ตลอดปี 2564 และเนื่องในเทศกาลปีใหม่ 2565 ที่จะมาถึงนี้ เรายังคงดำรงความต่อเนื่องในการปฏิบัติงานเพื่อส่วนรวม พร้อมพัฒนาศักยภาพในทุกด้าน ขอให้ทุกท่านได้เตรียมความพร้อมรองรับภารกิจที่จะเกิดขึ้นในทุกๆด้าน สำหรับผู้บังคับบัญชาทุกระดับจะต้องเป็นแบบอย่างที่ดีใช้หลัก ธรรมาภิบาลในการปกครองบังคับบัญชา และขอให้ทุกท่านได้ดำรงอยู่ในอุดมการณ์และจุดยืนของกองทัพบกที่มุ่งมั่นปฏิบัติหน้าที่ เพื่อประโยชน์ของชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และประชาชนเป็นสำคัญต่อไป “

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า