เปิดบ้านต้อนรับน้องคนเล็ก อะไรจะอบอุ่นเท่าเมื่อพ่อบ้านมาเองตรวจเยี่ยมหน่วยฝึกทหารใหม่มณฑลทหารบกที่ 45 และหน่วยข้างเคียง

182

          เมื่อ 15 พฤษภาคม 2566 เวลา 10.00 น. พลโท ศานติ ศกุนตนาค แม่ทัพภาคที่ 4 เดินทางตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ พร้อมพบปะครอบครัว น้อง ๆ ทหารใหม่ที่เข้ารับราชการทหารกองประจำการ ผลัดที่ 1 ประจำปี 2566 ในสังกัดมณฑลทหารบกที่ 45 และกองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 25 ค่ายวิภาวดีรังสิต อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีผู้ปกครอง และญาติทหารใหม่ เดินทางมาร่วมส่งบุตร หลาน ทหารกองเกินเข้ากองประจำการเป็นจำนวนมาก บรรยากาศเป็นไปด้วยความเรียบร้อย อบอุ่น บ้างก็มีน้ำตาแห่งความภาคภูมิใจ ห่วงใยของครอบครัว แต่ต่างก็มั่นใจว่า กองทัพบกจะดูแลบุตรหลานของตนเป็นอย่างดีระหว่างการฝึก และตลอดระยะเวลาที่เข้าอยู่กองประจำการ

          โดยหลังจากที่ทหารใหม่รายงานตัวตามขั้นตอนการรับทหารใหม่เข้ากองประจำการ การคัดกรองประวัติเพิ่มเติม การรับฝากของมีค่าที่ติดตัวมากับทหารกองประจำการ รวมถึงการดำเนินการด้านเอกสารสำคัญต่าง ๆ และที่สำคัญไปกว่านั้นคือการตรวจหาสารเสพติดในร่างกาย คัดกรองโรคติดต่อ เพื่อได้ดำเนินการในขั้นตอนต่อไปอย่างเป็นระบบและถูกวิธี ลดการสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้น นอกจากนั้นแล้ว กองทัพบกยังได้เปิดโอกาสให้น้อง ๆ ทหารใหม่ที่มีความประสงค์จะศึกษาต่อในระบบการศึกษานอกโรงเรียนสามารถแจ้งความประสงค์ยื่นใบสมัครได้ทันทีอีกด้วย

          ขณะที่ด้านหน่วยฝึกทหารใหม่ เปิดโอกาสให้พ่อ แม่ ผู้ปกครองและญาติ ๆ เข้าชมสถานที่กินอยู่หลับนอนเพื่อให้เกิดความอบอุ่นใจ สบายใจต่อครอบครัว โดยญาติทหารใหม่ทุกคน บอกเป็นเสียงเดียวกันว่า มีความรู้สึกสบายใจที่หน่วยทหารได้ต้อนรับพ่อ แม่ ผู้ปกครองและญาติของลูก ๆ (ทหารใหม่) เป็นอย่างดี ยิ่งสบายใจขึ้นเมื่อทราบว่าแม่ทัพภาคที่ 4 ให้ความสำคัญ มาตรวจเยี่ยมดูแลความเรียบร้อยด้วยตัวเอง ขอฝากดูแลลูก ๆ ของตนเองต่อให้เหมือนเป็นครอบครัวเดียวกัน

          ทั้งนี้ แม่ทัพภาคที่ 4 ได้เน้นย้ำหน่วยฝึกว่า “ขอให้ทุกหน่วยตระหนักและเรียนรู้ปฏิบัติตามนโยบายการฝึกทหารใหม่ที่ให้ไว้อย่างเคร่งครัด หน่วยฝึกทหารใหม่เป็นเสมือนวิทยาลัยแห่งลูกผู้ชาย ผู้ฝึกทุกนายเปรียบเสมือนเป็นเบ้าหลอมในการผลิตกำลังพลที่มีคุณภาพ สร้างความแข็งแรง ทั้งร่างกาย และจิตใจ เราต้องทำความเข้าใจทหารใหม่ที่ต้องจากบ้าน จากครอบครัวมาสู่อ้อมแขนของเรา ด้วยการสร้างฐานใหม่โดยใช้ความเข้าใจองค์ประกอบของแต่ละคน ด้วยการดูแลอย่างใกล้ชิด ให้เปรียบเสมือนพี่ที่จะคอยแนะนำน้อง โดยดำเนินการฝึกแบบค่อยเป็นค่อยไป ในส่วนของด้านความเป็นอยู่ และสวัสดิการต่าง ๆ ขอให้หน่วย ไปดำเนินการโดยให้ความเป็นอยู่ของทหารใหม่มีคุณภาพชีวิตที่ดี โรงเลี้ยง โรงนอนอาหารต้องถูกหลักอนามัย ผู้ฝึกต้องนอนโรงนอนเพื่อกำกับดูแล น้องๆทหารใหม่อย่างใกล้ชิด สร้างความเชื่อมั่นและศรัทธา ให้กับญาติทหาร ลดความกังวล ต่อพี่น้องประชาชนและสังคมโดยรวมถึงเรื่องการฝึกและดูแลทหารใหม่ ให้มีความสบายใจเมื่อลูกหลานเข้าหน่วยทหาร เปรียบเสมือนว่า ผู้ฝึกทุกนายคือหัวหน้าครอบครัวของทหารที่เข้ารับการฝึก ทหารใหม่ทุกนายคือลูกหลานที่คนเป็นหัวหน้าครอบครัวจะต้องดูแล”

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า