“เพราะเรารู้ว่าคำว่าไม่มีนั้นเป็นอย่างไร” ส่งมอบบ้านปันสุขให้ชาวบ้านกลุ่มเปราะบางในพื้นที่จังหวัดปัตตานี เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนด้านที่อยู่อาศัย และยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

73

          วันนี้ 14 กันยายน 2565 เวลา 10.00 น. ที่บ้านเลขที่ 19 หมู่ที่ 5 ตำบลเมาะยาวี อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ดำเนินการจัดพิธีส่งบ้านในโครงการ “บ้านปันสุข” ให้กับพี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนด้านที่อยู่อาศัย รวมถึงยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นโดยได้ส่งมอบบ้านให้กับนายอับดุลคอเดร์ สามะ และครอบครัว ประชาชนชาวตำบลเมาะมาวี อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี ซึ่งผู้ได้รับความเดือดร้อน เป็นผู้ยากไร้ มีจิตอาสา เสียสละ และเป็นที่รักของคนในพื้นที่ จึงผ่านหลักเกณฑ์การพิจารณาตามโครงการ “บ้านปันสุข” ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยเฉพาะกิจปัตตานี, หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 20, องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนจิตอาสาร่วมกันสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ รวมเป็นเงินกว่า 137,470 บาท และร่วมกันดำเนินการก่อสร้างตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม -14 กันยายน 2565 โดย พลตรี อุทิศ อนันตนานนท์ รองแม่ทัพภาคที่ 4/ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า หัวหน้าจิตอาสา 904 ภาค 4 เป็นประธานในพิธีส่งมอบ พร้อมด้วย พันเอก เรวัฒ ธรรมจิรเดช ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 20 หัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนเข้าร่วมพิธีดังกล่าว

          ในโอกาสนี้ รองแม่ทัพภาคที่ 4 เป็นประธานในพิธีมอบพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ตลอดจนมอบถุงยังชีพพระราชทาน ชุดเครื่องนอน อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า และเครื่องอุปโภคบริโภค ที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตประจำวันให้แก่ครอบครัว จากนั้นมอบป้ายเลขที่บ้าน พร้อมเยี่ยมภายในบ้าน รวมทั้งได้พูดคุยกับเจ้าของบ้านและประชาชนในพื้นที่ให้ร่วมกันปลูกฝังเยาวชนว่า เมื่อเราได้รับการช่วยเหลือจากผู้อื่นแล้ว สิ่งที่เราจะตอบแทนได้ นั่นคือการเป็นคนดี ช่วยเหลือชุมชน และสังคม  ด้านนายอับดุลคอเดร์ สามะ ได้กล่าวขอบคุณประธานในพิธีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ที่ร่วมให้การช่วยเหลือสร้างบ้านหลังใหม่ให้แทนหลังเก่าที่ทรุดโทรม และช่วยปรับปรุงพื้นที่รอบบ้านให้เป็นสวนปลูกพืชผักเศรษฐกิจพอเพียงเลี้ยงดูครอบครัว ซึ่งหลังจากนี้ ตนเองและครอบครัวจะสร้างประโยชน์ช่วยเหลือสังคมต่อไป

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า