รองนายกรัฐมนตรี ร่วมงานบุญทอดกฐินสามัคคีพร้อมประชาชนในพื้นที่ชายแดนใต้  ณ วัดช้างไห้  จ.ปัตตานี

328

     วันที่ 17 ตุลาคม 2563 เวลา 13.20 น.​  ณ​  วัดราษฎร์บูรณะ (วัดช้างไห้) ตำบลควนโนรี อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี พลเอกประวิตร วงศ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และคณะ เดินทางมาเป็นประธานในพิธีทำบุญทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2563  เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาแด่พระภิกษุสงฆ์ ที่จำพรรษาครบไตรมาส ที่จำพรรษาอยู่ที่วัดราษฎร์บูรณะ​ (วัดช้างให้) และเป็นการสืบทอดประเพณีทางพระพุทธศาสนา โดยมี พลโท เกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4 /ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4,​ พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้,​ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี  พร้อมส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ ตลอดจนพุทธศาสนิกชนในพื้นที่จังหวัดปัตตานีร่วมงานงานบุญครั้งนี้อย่างคับคั่ง

   

     สำหรับพิธีทำบุญทอดกฐินวัดช้างให้ในครั้งนี้มีพุทธศาสนิกชนหลั่งไหลมาร่วมพิธีถวายผ้ากฐิน และบริจาคปัจจัยเพื่อสมทบทุนเพื่อร่วมทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาเป็นจำนวนมาก อีกทั้งต่างรู้สึกดีใจที่มีผู้ใหญ่ในบ้านเมืองเดินทางมางานบุญร่วมกับพี่น้องประชาชนในพื้นที่อย่างใกล้ชิดเป็นประจำทุกปี ต่อเนื่อง  21 ปี ซึ่งพลเอกประวิตร วงศ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ได้เดินทางมาร่วมงานบุญทอดกฐิน ที่วัดราษฎร์บูรณะ (วัดช้างให้) เป็นประจำทุกปี โดยปีนี้ยอดปัจจัยในการทำบุญมีจำนวนยอดทั้งสิ้น 3,697,154 บาท เพื่อนำไปบูรณปฏิสังขรณ์ถาวรวัตถุต่าง ๆ ตลอดถึงการศึกษาของเยาวชน และพระภิกษุสามเณรภายในวัดต่อไป

ศูนย์​ประชา​สัมพันธ์กอ​งอำน​ว​ย​การ​รักษา​ค​วาม​มั่นคง​ภายใน​ภาค​4​ส่วนหน้า