ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างประเมินผลการปฏิบัติงานตามนโนบายผู้บังคับบัญชา (การแก้ไขปัญหายาเสพติด) ครั้งที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

94