ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตป้ายและอุปกรณ์ประกอบกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ Million Gifts Million Smile ปีที่ ๑๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

114