ปัตตานี เปิดงานประเพณีถือศีลกินเจ ประจำปี 2563

1370

           เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2563 เวลา 16.30 น. ที่บริเวณศาลเจ้าเล่งจูเกียง (ศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว) อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี นายราชิต  สุดพุ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานเปิดงาน “ประเพณีถือศีลกินเจ ปัตตานี ประจำปี 2563 ซึ่งเทศบาลเมืองปัตตานี ร่วมกับชมรมรมชาวไทยเชื้อสายจีนจังหวัดปัตตานี และมูลนิธิเทพปูชนียสถาน (เจ้าลิ้มกอเหนี่ยว) ได้กำหนดจัดงานขึ้น โดยเริ่มจากพิธีเชิญเทพกิ๋วอ๋องไต่เต่ประทับเกี้ยว และพิธีหามเกี้ยวฯ แห่บริเวณรอบหน้าศาลเจ้าฯ จากนั้นเป็นพิธีไหว้เทวดาฟ้าดิน และพิธีไหว้พระในศาลเจ้าฯ ของผู้ความศรัทธาในองค์เทพกิ๋วอ๋องไต่เต่ แต่งกายในชุดสีขาว ประจำหน้าโต๊ะไหว้เทพกิ๋วอ๋องไต่เต่ เชิญธง และเชิญตะเกียงขึ้นสู่ยอดเสา ไหว้เทพกิ๋วอ๋องไต่เต่ และรับประทานอาหารร่วมกัน

             ประเพณีถือศีลกินเจ มีจุดประสงค์ คือ การกินเพื่อสุขภาพ เมื่อกินติดต่อกันจะทำให้ร่างกายเกิดการปรับตัวให้อยู่ในสภาวะสมดุล สามารถขับพิษของเสียต่าง ๆ  ระบบไหลเวียนโลหิต ระบบทางเดินอาหารจะดีขึ้น การฆ่าเพื่อเอาเลือดเนื้อผู้อื่น มาเป็นของเราเป็นการสร้างกรรม แม้ว่าจะไม่ได้เป็นผู้ลงมือฆ่าก็ตาม การซื้อจากผู้อื่น ก็เหมือนกับการจ้างฆ่า เพราะถ้าไม่มีคนกินก็ไม่มีคนฆ่า กรรมที่สร้างนี้จะติดตามสนองเราในไม่ช้าทำให้สุขภาพร่างกายอายุขัยเราสั้นลงเป็นบ่อเกิดของโรคภัยไข้เจ็บ การหันรับประทานอาหารเจ  จะทำให้ร่างกายเติบโต และสุขภาพดีได้เช่นกัน สำหรับจังหวัดปัตตานี จัดงานประเพณีถือศีลกินเจ ไปจนถึงวันที่ 25 ตุลาคม 2563 นี้

Cr. วิชิต เพชยอด ปชส.ปัตตานี ภาพ/ข่าว

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า