แม่ทัพภาคที่ 4 อวยพรพี่น้องประชาชน เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ ปี 2566

176

          พลโท ศานติ  ศกุนตนาค แม่ทัพภาคที่ 4 / ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ได้ส่งความปรารถนาดีไปยังประชาชนเนื่องในโอกาสเทศกาลวันสงกรานต์ โดยในห้วงสงกรานต์ปีนี้ ไม่ว่าจะจังหวัดใดก็ตาม ทางภาครัฐได้มีการประสานงานกันทุกภาคส่วน เพื่อจะให้พี่น้องประชาชนชาวไทยได้ร่วมประเพณีสงกรานต์ และร่วมเล่นน้ำกันอย่างสนุกสนาน ทางกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ได้วางแผนจัดกำลังพลช่วยดูแลความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ ไม่ว่าจะเป็นจุดตรวจด่านตรวจ หรือพื้นที่ต่างๆ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนทั้งไทยพุทธ – ไทยมุสลิม ไม่ว่าจะเป็นหลังสงกรานต์หรือการประกอบศาสนกิจในห้วงเดือนรอมฎอน ก็ขอให้พี่น้องประชาชนได้มีความปลอดภัยอย่างดีที่สุด

          ซึ่งในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ทุกภาคส่วนได้ร่วมมือกันเพื่อรื้อฟื้นประเพณีสงกรานต์ขึ้นมาหลังจากที่ไม่ได้จัดมานาน เนื่องจากสถานการณ์โควิด ซึ่งได้ประสานให้ทุกพื้นที่ ทุกจังหวัดจัดกิจกรรมประเพณีสงกรานต์ เพื่อที่จะให้ประชาชนได้มีการทำบุญตักบาตร สรงน้ำพระ และขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนออกมาร่วมทำกิจกรรมร่วมกันในประเพณีสงกรานต์ ปี 2566 นี้

สุขสันต์วันสงกรานต์

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า