จิตอาสาทหารพราน 44 พร้อมใจกันทำความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์ศาสนสถาน เนื่องในวันจักรี

123

          เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2566 เวลา 11.00 น. หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 44 จัดกำลังพลของหน่วยชุดจิตอาสาทหารพราน ร่วมกับ ผู้นำท้องที่, ผู้นำท้องถิ่น, ส่วนราชการ, และพี่น้องประชาชนจิตอาสาฯ ในพื้นที่ตำบลตะโละแมะนา พร้อมใจกันทำความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์ศาสนสถาน สำนักสงฆ์ทุ่งยางแดง ตำบลตะโละแมะนา อำเภอทุ่งยางแดง จังหวัดปัตตานี  เนื่องในวันสำคัญของชาติไทย “วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ประจำปี 2566 เพื่อเป็นการช่วยกันพัฒนา และปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบสถานที่สำคัญทางศาสนาให้เป็นระเบียบ และน่ามอง โดยมี นายบดินทร์  เดชอรัญ ปลัดอำเภอทุ่งยางแดง เป็นประธานในกิจกรรม

          กิจกรรมดังกล่าวเป็นกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดปรับภูมิทัศน์ศาสนสถาน เนื่องในวันสำคัญของชาติไทย “วันจักรี” ประจำปี 2566 ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ทำให้เหล่าจิตอาสาพระราชทาน ตลอดจนประชาชนทุกภาคส่วนเกิดความร่วมแรงร่วมใจ รู้รัก สามัคคี รักบ้านเมือง ร่วมกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อสังคม เพื่อพัฒนาสภาพแวดล้อม สังคม และความเป็นอยู่ในชุมชน ให้มีสภาพที่สะอาดน่าอยู่ และเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ร่วมแสดงออกถึงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อมหาจักรีบรมวงศ์ ที่ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจอันน้อยใหญ่นานัปการเพื่อพสกนิกรชาวไทย

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่44

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า