หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 42 มอบข้าวสาร และเครื่องอุปโภคบริโภค แก่ครอบครัว นายอาหามะ จาจ้า

1214

     วันที่ 22 สิงหาคม 2563 เวลา 16.00 น. หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 42 โดย ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 42 พร้อมด้วย ผู้บังคับกองร้อยในพื้นที่ และ หมวดทหารพรานหญิง เดินทางให้กำลังใจ นางบีเดา จาจ้า มารดาของ นายอาหามะ จาจ้า ซึ่งมีหมาย ป.วิ อาญา ที่เสียชีวิตจาก เหตุการณ์การบังคับใช้กฎหมาย บ้านบือแนจือแร ต.กอลำ อ.ยะรัง จ.ปัตตานี เมื่อวันที่ 14 -16 สิงหาคม 2563 ที่ผ่านมา พร้อมกันนี้ได้มอบข้าวสารและเครื่องอุปโภค บริโภค เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ และช่วยเหลือบรรเทาความเดือนร้อน ให้กับครอบครัวในเบื้องต้น ณ หมู่ที่ 5 ตำบลปะโด อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่42

ทหารเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า